Magazine

Magazine

 • 2023(English)
 • Vol. 48

  2023(English)

 • Vol. 49
 • Vol. 48

  Vol. 49

 • Vol. 48
 • Vol. 48

  Vol. 48

 • Vol. 47
 • Vol. 47

  Vol. 47

 • Vol. 46
 • Vol. 46

  Vol. 46

 • 2021(English)
 • 2021(English)

  2021(English)

 • Vol.45
 • vol.45

  Vol.45

 • Vol.44
 • vol.44

  Vol.44

 • 2020(English)
 • 2020(English)

  2020(English)

 • Vol.43
 • vol.43

  Vol.43

 • Vol.42
 • vol.42

  Vol.42

 • 2019(English)
 • vol.40

  2019(English)

 • Vol.41
 • vol.40

  Vol.41

 • Vol.40
 • vol.40

  Vol.40

 • 2018(English)
 • vol.39

  2018(English)

 • Vol.39
 • vol.39

  Vol.39

 • Vol.38
 • vol.38

  Vol.38

 • 2017(English)
 • 2017(English)

  2017(English)

 • Vol.37
 • Vol.37

  Vol.37

 • Vol.36
 • Vol.36

  Vol.36

 • 2016(English)
 • 2016(English)

  2016(English)

 • Vol. 35
 • 2017 spring

  2016 Vol. 35

 • 2016 Oct. Mail-zine
 • 2016 Oct. Mailzine

  2016 Oct.
  Mail-zine

 • 2016 Sep. Mail-zine
 • 2016 Sep. Mailzine

  2016 Sep.
  Mail-zine

 • 2016 Aug. Mail-zine
 • 2016 AUG. Mailzine

  2016 Aug.
  Mail-zine

 • Vol. 34
 • 2016 Winter

  2016 Vol. 34

 • Vol. 33
 • 2016 Winter

  2016 Spring

 • Vol. 32
 • 2015 Winter

  2015 Winter

 • Vol. 31
 • 2015 Fall

  2015 Fall

 • Vol. 30
 • 2015 Summer

  2015 Summer

 • Vol. 29
 • 2015 Spring

  2015 Spring

 • Vol. 28
 • 2014 Winter

  2014 Winter

 • Vol. 27
 • 2014 Fall

  2014 Fall

 • Vol. 26
 • 2014 Summer

  2014 Summer

 • Vol. 25
 • 2014 Spring

  2014 Spring

 • Vol. 24
 • 2013 Winter

  2013 Winter

 • Vol. 23
 • 2013 Fall

  2013 Fall

 • Vol. 22
 • 2013 Summer

  2013 Summer

 • Vol. 21
 • 2013 Spring

  2013 Spring

 • Vol. 20
 • 2012 Winter

  2012 Winter

 • Vol. 19
 • 2012 Fall

  2012 Fall

 • Vol. 18
 • 2012 Summer

  2012 Summer

 • Vol. 17
 • 2012 Spring

  2012 Spring

KUStory

미리 가 본 대학교! 세종캠퍼스를 알아보자
미리 가 본 대학교! 세종캠퍼스를 알아보자
하늘에서 본 대학
하늘에서 본 대학
대한민국의 중심에서 세계의 중심으로! 세종캠퍼스의 역사를 한 눈에 살펴보자
대한민국의 중심에서 세계의 중심으로!
세종캠퍼스의 역사를 한 눈에 살펴보자
아름다운 청년, 의인 이수현을 기억하다
아름다운 청년, 의인 이수현을 기억하다
(일본 아시아 LSH 장학회 행사 영상)
2019 세종특별자치시장상을 수상한 세종사회봉사단을 소개합니다!
2019 세종특별자치시장상을 수상한
세종사회봉사단을 소개합니다!


Copyright © 2015 Korea University Sejong Campus.

 All Rights Reserved.